วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

งบประมาณสนับสนุนการพิจารณาผลงานประกวด โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม สําหรับโรงเรียน และนักเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


คลิกที่นี่ งบประมาณ สนับสนุนการพิจารณาผลงานประกวด
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ปี 2555เพื่อดู/ปริ้น/ดาวน์โหลดเอกสาร
1.งบประมาณ สนับสนุนการพิจารณาผลงานประกวด สพป. คลิก
2.งบประมาณ สนับสนุนการพิจารณาผลงานประกวด สพม. คลิก

 หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ(กรณีรับแทน)
2.หนังสือ/คำสั่งแต่งตั้งจาก สพฐ. ในการดำเนินงานโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นฯ
     ส่วนเงินและสาขาที่ไปเบิกตามตาราง

โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้่านคุณธรรมและจริยธรรม

เรื่องรายเดือน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.