วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สพม. ที่่ส่งผลประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2555

ตรวจสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่่ส่งผลประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2555 

..Update !!...

สพม.ที่ส่งแล้วจะทยอยนำข้อมูลขึ้นเว็บนี้ครับ


วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คู่มือโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2555

---------------->ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับคู่มือประเมินได้ที่นี่ จ้า คลิก เบา ๆ จ้ <--------------------- 

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลด จัดกลุ่มโรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสา (update)

จาก การประชุมแลกเปลี่ยนกันครั้งนั้น  ต่อเนื่องมาถึงวันที่ ๕-๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้จัดให้โรงเรียนส่วนหนึ่งประมาณ ๓๐ แห่ง ได้มาเล่าสู่กันฟังและเป็นตัวแทนการประชุมหารือเพื่อร่วมจัดกิจกรรมในปีงบ ประมาณ ๒๕๕๕ ได้ข้อสรุปว่า แบ่งโรงเรียน ๒๓๒ โรงเรียน เป็น ๖ กลุ่ม   กลุ่ม ๑ = ๓๗ โรงเรียน   กลุ่ม ๒ = ๓๖ โรงเรียน  กลุ่ม ๓ = ๔๖ โรงเรียน    กลุ่ม ๔ = ๔๐ โรงเรียน      กลุ่ม ๕ = ๓๔โรงเรียน   กลุ่ม ๖ = ๓๙ โรงเรียน   

หรือ ดูข้อมูลแบ่งกลุ่มได้ด้านล่างบทความนี้ จ้า
 

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา    (วคส.)
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา   (สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสา

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสา ๒๐ กิจกรรม  >>>>>>>>สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ คลิก !    <<<<<<<<<

 
วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

งบประมาณสนับสนุนการพิจารณาผลงานประกวด โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม สําหรับโรงเรียน และนักเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


คลิกที่นี่ งบประมาณ สนับสนุนการพิจารณาผลงานประกวด
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ปี 2555เพื่อดู/ปริ้น/ดาวน์โหลดเอกสาร
1.งบประมาณ สนับสนุนการพิจารณาผลงานประกวด สพป. คลิก
2.งบประมาณ สนับสนุนการพิจารณาผลงานประกวด สพม. คลิก

 หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ(กรณีรับแทน)
2.หนังสือ/คำสั่งแต่งตั้งจาก สพฐ. ในการดำเนินงานโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นฯ
     ส่วนเงินและสาขาที่ไปเบิกตามตาราง

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ทำเนียบเครือข่ายจิตวิญญาณครู 2555 รุ่นที่ 1

ดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสาร word ทำเนียบเครือข่ายจิตวิญญาณครู 2555 รุ่นที่ 1 คลิกที่นี่  ดาวน์โหลดเอกสารภาพจะดูชัดเจนกว่า
 

ธรรมะมาตา

Loading...

โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้่านคุณธรรมและจริยธรรม

เรื่องรายเดือน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้